Bagi menukar kepada syarikat sendirian berhad, syarat-syarat berikut mesti dipatuhi:-
 
 1. Sepucuk surat tiada bantahan untuk kegunaan nama syarikat tersebut daripada Persendirian atau perkongsian
   
 2. Bagi sebuah syarikat yang masih menginginkan penggabungan sebuah syarikat sendirian berhad dengan menggunakan nama perniagaan yang tersedia ada mesti mengeluarkan satu surat persetujuan daripada pemilik perniagaan yang tersedia ada atau perkongsiannya  yang menerangkan
   
 3. Bilangan Minimum ahli ialah SEORANG dan maksimum ialah LIMA PULUH
   
 4. Bilangan Minimum modal saham yang dikeluarkan bagi SATU saham (biasanya S$1.00 bagi setiapnya)      
      
 5. Syarikat tersebut perlu mempunyai sekurang-kurangnya ONE Pengarah setempat, di man Dia mesti seseorang tempatan yang biasa di Singapura  
   
 6. Mesti ada sekurang-kurangnya SATU Setiausaha Korporat yang layak di bawah seksyen 171(1B) Bagi Akta Syarikat
   
 7. Syarikat Persendirian / perkongsian tersebut mesti ditamatkan dalam tempoh 6 bulan-bulan daripada tarikh pemerbadanan syarikat sendirian berhad. Syarikat tersebut akan mengambilalih semua atau sebahagian dari aset dan liabilitinya seperti yang tertera di dalam Memorandum dan Perkara-perkara dalam Persatuan. Seperkara lagi, ia perlu menutup akaun bank yang dikendalikan oleh syarikat persendirian / perkongsian, dan memberitahukan semua pihak yang berkenaan mengenai perubahan-perubahannya
   
 8. Aset-aset bersih itu yang diambil alih oleh syarikat sendirian berhad tersebut boleh ditukar menjadi modal berbayar. Oleh sebab itu satu perjanjian dan resolusi  diperlukan
   
 9. Syarikat akan tertakluk kepada cukai pendapatan pada satu kadar yang lazim

Profesional kos kami untuk penukaran syarikat sendirian berhad adalah S$2,000.00 mengecualikan bayaran insidentil.