Pas Pekerjaan

Bayaran kami untuk permohonan pas pekerjaan termasuk penyediaan dokumen, kerja-kerja di Jabatan Imigresen dan pengurusan pertanyaan-pertanyaan, dan sebagainya

Permohonan untuk Pas Pekerjaan 

 

$1,500.00

Permohonan untuk Pas Tanggungan

$1,500.00 seorang

Pembaharuan Permohonan untuk Pas Pekerjaan

$1,500.00

 

EntrePass

Bayaran kami untuk permohonan Entrepass termasuk penyediaan dokumen, kerja-kerja di Jabatan Imigresen dan pengurusan pertanyaan-pertanyaan, dan sebagainya

Permohonan untuk EntrePass

 

$3,500.00

Permohonan untuk Pas Tanggungan

$1,000.00 seorang

Pembaharuan Permohonan untuk EntrePass

$1,000.00

Pelan Perniagaan Komprehensif

$3,000.00