Pembentukan sebuah syarikat sendirian berhad memerlukan pematuhan yang tertentu mengenai syarat-syarat yang sah yang selaras dengan Syarikat-syarikat Akta di Singapura.

Faedah-faedah

 • Perlindungan aset peribadi dan menghadkan liabiliti syarikat dan peribadi
 • Simpanan cukai yang mencukupi sebagai syarikat yang baru berhak untuk mendapatkan pengecualian cukai 3 tahun sepenuhnya pada S$100,000.00 yang pertama atau sebahagian ke atas cukai keuntungan  sehinggalah pada cukai pertama keuntungan  sebanyak S$300,000.00. Kadar cukai Efektif adalah kurang daripada 9%
 • Pengecualian terhadap keperluan audit bagi syarikat swasta  dan syarikat yang memiliki perolehan lebih daripada S$5 juta     
 • Akses yang lebih mudah bagi pembiayaan modal melalui jualan saham kepada para pelabur dan pinjaman daripada bank-bank

Bagi tujuan untuk membentuk sebuah syarikat sendirian berhad, syarat-syarat berikut itu mesti dipatuhi:-

 1. Bilangan Minimum seorang ahli ialah SATU dan maksimum ialah LIMA PULUH.         
 2. Pengeluaran modal saham yang Minimum bagi SATU saham (biasanya S$1.00 setiap satu)
 3. Syarikat perlu mempunyai sekurang-kurangnya SATU Pengarah * yang biasanya pemastautin di Singapura.   
 4. Mestilah mempuyai sekurang-kurangnya SATU Setiausaha Syarikat yang berkelayakan di bawah Seksyen 171(1B) Bagi Akta Syarikat
 5. Syarikat akan menjadi tertakluk kepada cukai pendapatan mengikut kadar semasa                       

“Biasanya pemastautin" bermakna tempat kediaman yang biasa. Sebagai panduan, yang menunjukkan sebagi tempat tinggal yang tetap di Singapura adalah seperti berikut:-

 • Rakyat Singapura;
 • Bukan Rakyat Singapura yang memiliki keadaan yang berikut:-
  • Status sebagai Penduduk Tetap Singapura;
  • Pas Pekerjaan Atau Pas Pekerjaan yang Diluluskan Secara Teoritikal; atau
  • Pas Tanggungan

Profesional kos kami untuk pembentukan syarikat baru adalah S$1,500.00 mengecualikan bayaran insidentil.