Akta Perniagaan Syarikat Antarabangsa 1994

Akta Perniagaan Syarikat Antarabangsa 1994 adalah cara yang paling luas diamalkan oleh operasi-operasi luar pesisiran di Seychelles. Ia biasanya mengambil bentuk sebuah syarikat swasta terhad menurut syer.

Sistem perundangan Seychelles adalah bersasakan Hukum Adat Inggeris dan Undang-undang Sivil Perancis.

Keperluan berkanun adalah minima dan fleksibel:-

 1. Tiada keperluan modal minima;
   
 2. Saham-saham boleh didaftarkan dan dikeluarkan dari sebarang mata wang;
   
 3. Saham-saham dikeluarkan dalam bentuk Berdaftar sahaja
   
 4. Saham pembawa tidak lagi dibenarkan
   
 5. Hanya seorang pengarah dan seorang pemegang saham yang dikehendaki (boleh orang yang sama)
   
 6. Pemegang saham, pengarah dan pegawai tidak perlu pemastautin di Seychelles
   
 7. Pengarah-pengarah dan pemegang saham mungkin orang biasa atau entiti-entiti syarikat
   
 8. Tiada Pulangan diperlukan dari pemegang saham dan pengarah-pengarah
   
 9. Sijil Perbadanan dan Memorandum dan Perkara-perkara Pertubuhan adalah satu-satunya dokumen yang digunakan pada rekod Awam jika tiada pemfailan yang dibuat.

Syarikat-syarikat Perniagaan Antarabangsa Seychelles dikecualikan daripada segala cukai pendapatan pada pendapatan yang dihasilkan di luar Seychelles.

Kos (mengecualikan bayaran insidentil) kami bagi pembentukan/ pembaharuan sebuah syarikat Seychelles adalah seperti berikut:-

Peruntukan bagi rak syarikat / Pemerbadanan syarikat baru (modal saham yang diberi kuasa tidak melebihi US$50,000)   US$ 1,500
Yuran penyelenggaraan tahunan (pembaharuan yuran Pemerintah, Pejabat Berdaftar dan Ejen yang Berdaftar)    
Modal Saham yang diberi kuasa tidak melebihi  US$50,000 US$ 1,300
Modal Saham yang diberi kuasa melebihi US$50,000 US$  2,000
Pengarah Penama (setiap tahun) US$ 2,500
Pemegang Saham Penama (setiap tahun) US$ 2,500

Setiausaha Penama (setiap tahun)

US$ 800