Our Practices

Perkhidmatan Paten

Menguruskan asset-aset Intelektual anda, menambahkan persaingan

Sebuah portfolio paten yang kukuh merupakan kunci faktor penyumbang kepada kejayaan mana-mana syarikat inovatif. Khususnya, paten sering dipandang sebagai nadi kehidupan sesebuah syarikat teknologi tinggi. Dengan kemajuan teknologi pesat dan persaingan dunia yang kukuh, syarikat-syarikat perlu menguruskan paten mereka dengan berkesan, agar kekal relevan.

Nanyang Law LLC menyediakan sokongan yang menyeluruh kepada pelanggannya merangkumi keseluruhan proses pengurusan paten, daripada menjalankan carian merangka paten hinggalah memfail paten dan menyediakan khidmat nasihat mengenai strategi-strategi paten. Perkhidmatan Paten Nanyang Law LLC yang luas menjadikan ia sebagai salah satu daripada ketua dalam pengurusan portfolio paten di Singapura.

Sejak bertahun-tahun, kami telah meningkatkan kepakaran khidmat paten melebih satu kawasan teknologi, termasuk elektronik, teknologi maklumat, perisian, mekanikal, kimia, petrokimia dan sains kehidupan. Tambahan pula, pengalaman kami dalam bidang penggunaan paten telah merentasi sepanjang Amerika Syarikat, Eropah dan Asia.

Perkhidmatan tambahan nilai paten kami adalah:

  • Pengurusan portfolio Patent
  • Nasihat strategi Paten
  • Pengendalian pencarian utama seni Paten dan pendapat-pendapat
  • Perangkaan penentuan-penentuan Paten   
  • Persediaan, pemfailan dan pendakwaan permohonan paten
  • Menjalankan penilaian dan audit Paten
  • Penjejakkan paten dan teknologi     
  • Menjalankan siasatan Paten