Our Practices

Aktiviti-aktiviti Serantau

Memelihara rangkaian-rangkaian

Lokasi strategik Singapura, di dalam jantung Asia, menjadikan ia satu asas yang ideal untuk menjalankan kerja serantau. Oleh itu, kerja rentasan sempadan dan kedaerahan membentuk satu bahagian yang penting dalam usaha perundangan Nanyang Law LLC.

Kami telah menyokong sebilangan yang besar dari rakyat Singapura dan syarikat-syarikat antarabangsa dalam satu lingkungan usaha niaga luar negara yang luas. Khususnya, kami telah menubuhkan satu hubungan yang kukuh bersama negara China, Malaysia, Indonesia dan Vietnam. Kami juga telah menyediakan sebuah anak syarikat di Kuala Lumpur, Malaysia. Anggota Profesional kami berbilang bahasa dan fasih dalam bahasa-bahasa seperti Mandarin, Melayu dan Inggeris, serta amat peka dalam PRC, Malaysia, Indonesia dan lain-lain perundangan serantau.

Sebagai tambahan, kami memiliki satu perkaitan rangkaian yang mantap dengan firma-firma perundangan di beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, Australia, Eropah, India, New Zealand, Korea, Jepun dan Taiwan.

Kumpulan kami yang sangat berpengalaman memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam kerja serantau seperti berikut:

  • Pelaburan Serantau dan urus niaga kewangan
  • Litigasi rentas sempadan dan Resolusi Pertikaian
  • Ketidakmampuan rentas sempadan
  • Pembangunan hartanah
  • Urusniaga Korporat Penyiasatan
  • Penggabungan dan pemerolehan