Penduduk Tetap Singapura di bawah Skim Pas Pekerjaan

Perkhidmatan profesional yang berkaitan dengan permohonan sebagai Penduduk Tetap termasuk mengadakan perjumpaan dengan anda berkaitan dengan permohonan, penyediaan dokumen, kerja-kerja di Jabatan Imigresen dan pengurusan pertanyaan-pertanyaan, dan sebagainya

Pemegang Pas Pekerjaan (Pas P&Q) dan pelabur-pelabur / Usahawan-usahawan layak untuk memohon sebagai Penduduk Tetap Singapura. Yuran kami ialah S$6,000.00.

Penduduk Tetap Singapura di bawah Skim Lembaga Pembangunan Ekonomi Singapura ("EDB")

Pelabur-pelabur asing dengan modal yang mencukupi dan rekod prestasi keusahawanan yang baik boleh memohon sebagai Penduduk Tetap di bawah Program Pelabur Global melalui EDB.

Bayaran kami ialah S$10,000.00