Our Practices

Perkhidmatan Kesetiausahaan Korporat

Perkhidmatan Kesetiausahaan Korporat - Memastikan kepatuhan agar mendapatkan satu ketenangan fikiran

Sama ada satu entiti adalah besar atau kecil, fungsi kesetiausahaan syarikat merupakan suatu tugas kritikal yang melibatkan ketegasan dalam laporan, pendedahan dan pematuhan regulatori. Nanyang Law LLC menyediakan pelbagai sokongan komprehensif yang merangkumi perkhidmatan kesetiausahaan korporat, pentadbiran korporat dan perkhidmatan imigresen.

Pengalaman luas kami membolehkan kami untuk memahami keperluan yang khusus pelanggan-pelanggan kami dan memastikan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat diberikan dengan berkesan dan pada masa yang tepat. Pasukan di Nanyang Law LLC berkomited dengan peringkat profesionalisme dan etika yang tertinggi, membantu pertubuhan mencapai keperluan kewajipan-kewajipan pematuhan korporat.

Perkhidmatan Kesetiausahaan Korporat Dan Sokongan Pentadbiran

Nanyang Law LLC menyediakan satu barisan perkhidmatan kesetiausahaan dan pentadbiran yang lengkap bagi syarikat untuk memenuhi keperluan-keperluan syarikat-syarikat di Singapura, syarikat-syarikat asing yang berdaftar di Singapura dan kebanyakan syarikat-syarikat bidang kuasa di luar pesisir, termasuk British Virgin Islands, Bermuda, Samoa dan Seychelles. Perkhidmatan-perkhidmatan ini termasuk:-

Bagi Syarikat Di Singapura:-

 • Pemerbadanan
   
 • Peyenggaraan ke atas daftar-daftar dan buku-buku minit berkanun         
   
 • Pemantauan tarikh akhir untuk dan pemudahan pematuhan untuk mengadakan mesyuarat dan pemfailan kembali dengan perakaunan dan Penguasa Peraturan Korporat ("ACRA")
   
 • Menghadiri Mesyuarat-mesyuarat pemegang saham dan pengarah-pengarah       
   
 • Pemudahan pematuhan dengan bertemu prosedur         
   
 • Menyediakan Resolusi-resolusi dan minit untuk pengarah-pengarah dan mesyuarat pemegang saham      
   
 • Peruntukan pejabat berdaftar    
   
 • Peruntukan peguam-peguam kanan untuk menanggap peranan setiausaha syarikat
   
 • Peruntukan bagi pengarah-pengarah penama (bergantung kepada deposit yang sesuai dan perlindungan yang disediakan kepada Nanyang Law LLC)
   
 • Pemotongan Syarikat

Sila klik di sini untuk melihat butiran dan kos-kos mengenai:-

Bagi Syarikat-syarikat Asing:-

 • Pendaftaran bagi syarikat asing di Singapura (Cawangan)
 • Pemudahan Pematuhan untuk pemfailan kembali dengan ACRA  
 • Peruntukan ejen-ejen pemastautin Singapura

Bagi Syarikat-syarikat Luar Pesisir

 • Pemerbadanan 
   
 • Peyenggaraan buku-buku daftar dan minit         
   
 • Menghadiri Mesyuarat pemegang saham dan pengarah-pengarah           
   
 • Pemudahan Pematuhan dengan prosedur-prosedur mesyuarat   
   
 • Menyediakan Resolusi-resolusi untuk mesyuarat
   
 • Peruntukan alamat-alamat pejabat di Singapura  
   
 • Peruntukan peguam-peguam kanan untuk menanggap peranan setiausaha syarikat
   
 • Peruntukan bagi pengarah-pengarah penama (bergantung kepada deposit yang sesuai dan perlindungan yang disediakan kepada Nanyang Law LLC)
   
 • Mengaturkan peruntukan di mana perlu bagi pejabat dan setiausaha yang berdaftar dalam bidang kuasa  
   
 • Memberi nasihat mengenai aplikasi-aplikasi pelesenan yang khusus dan isu-isu pematuhan lain

Sila klik di sini untuk melihat butiran dan kos-kos mengenai:-

Perkhidmatan Imigresen Dan Pelabur Asing

Melayari proses imigresen yang kompleks boleh membuat suatu tugas menjadi sukar dan memakan masa. Nanyang Law LLC memiliki pengalaman yang mendalam dalam perkara-perkara imigresen dan pelabur asing dan kami memiliki pengetahuan tentang prosedur aplikasi-aplikasi imigresen di Singapura, serta pelbagai kriteria yang diperlukan bagi kelayakan untuk kategori-kategori imigresen yang berbeza. Kami berkomited dalam menyokong pelanggan-pelanggan kami berkaitan dengan keperluan imigresen dengan satu barisan perkhidmatan imigresen yang lengkap.

Perkhidmatan Imigresen dan pelaburan asing kami termasuk:-

 • Pembaharuan / Memperbaharui permohonan pas-pas pekerjaan dan pas-pas tanggungan
 • Membuat Permohonan Penduduk tetap di bawah pelbagai skim termasuk Profesional / Kakitangan Teknikal dan skim Pekerja Mahir dan Pelabur-pelabur / skim Deposit Usahawan
 • Mengaturkan peruntukan di mana yang perlu bagi pejabat berdaftar dan setiausaha dalam lapangan bidang kuasa
 • Penduduk Tetap Singapura di bawah Skim Pas pekerjaan
 • Penduduk Tetap Singapura di bawah Lembaga Pembangunan Ekonomi Singapura (“EDB")

Sila klik di sini untuk melihat butiran dan kos-kos mengenai:-