Our Practices

Amalan Litigasi Umum Dan Penyelesaian Pertikaian

Melindungi Hak-hak Dan Kepentingan-kepentingan Anda

Litigasi yang berjaya memerlukan pengalaman, persediaan yang teliti, dan ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai undang-undang, amalan-amalan perniagaan dan kastam.

Jabatan Amalan Litigasi Umum dan Penyelesaian Pertikaian kami menawarkan profesionalisme yang bertahap tinggi, kecekapan dan komitmen di dalam perkhidmatannya. Ini terpampang dalam tatasusunan pelanggan pasukan yang luas yang telah dikendalikan, di mana bilangan yang besar dari syarikat-syarikat pengangkutan awam, syarikat-syarikat dalam industri pembinaan dan pembangunan hartanah, dan termasuk juga syarikat minyak dan gas antarabangsa.

Pasukan tersebut terdiri daripada pengamal-pengamal perundangan dengan pengalaman perbicaraan dan kemahiran-kemahiran sokongan yang luar biasa, berdedikasi dalam menyediakan kepakaran litigasi mereka. Tambahan pula, pasukan tersebut menawarkan dan menggalakkan penggunaan Penyelesaian Pertikaian sebagai satu alternatif terhadap litigasi. Atas sebab ini, Nanyang Law LLC mempunyai satu amalan timbangtara yang teguh dalam bidang  pertikaian-pertikaian perdagangan.

Barisan perkhidmatan yang menyeluruh yang ditawarkan oleh pasukan tersebut dan spektrum kerja yang luas yang dijalankan olehnya membolehkan Nanyang Law LLC untuk menyediakan perkhidmatan guaman yang boleh dipercayai, amanah serta perkhidmatan perundangan yang lengkap bagi semua keperluan pelanggan kami.

Beberapa bahagian di mana penglibatan secara aktif pasukan tersebut adalah:

  • Litigasi korporat termasuk pertikaian pemegang saham, tindakan penindasan dan penerimaan;
  • Ketakmampuan & Pembubaran yang termasuk penyusunan semula syarikat, muflis dan penggulungan;
  • Hartanah Intelektual yang termasuk resolusi pertikaian-pertikaian IP dan pelanggaran;
  • Fitnah termasuk fitnah yang tradisional dan tuntutan fitnah dan fitnah di dalam Internet dan mel elektronik;
  • Pekerjaan termasuk nasihat di dalam pelbagai aspek Undang-undang Pekerjaan dan pertikaian-pertikaian pekerjaan, seperti tututan gaji, pemberhentian yang salah dan pecah amanah dalam tugas;

Oleh kerana peguam-peguam litigasi kami dilengkapi dengan pengalaman korporat dan perdagangan yang luas, mereka menawarkan perspektif perdagangan yang unik dalam pertikaian-pertikaian resolusi. Ini membolehkan Nanyang Law LLC menyediakan perkhidmatan guaman yang lebih menyeluruh kepada pelanggan.