Our Practices

Perkhidmatan kewangan

Menyokong perniagaan anda di setiap langkah

Nanyang Law LLC menyokong pelanggan-pelanggannya dalam satu lapangan kewangan yang lengkap dan pelaburan urus niaga yang berkaitan, bagi menyediakan mereka dengan kelebihan persaingan pada hari ini yang dalam keadaan yang pantas dan dinamik. Melalui bekerja dengan rapat dengan pelanggan kami, kami menyediakan mereka dengan bantuan perundangan pada setiap peringkat dalam kitar perkembangan mereka.

Perkhidmatan IPO

Memasuki pasaran-pasaran modal awam adalah satu langkah yang kritikal, apabila syarikat-syarikat memperluaskan dan membawa perniagaan mereka ke peringkat yang seterusnya. Di Nanyang Law LLC, kami memiliki ilmu pengetahuan yang dalam bagi kedua-dua arus utama dan kawasan teknologi, bersama dengan pematuhan yang penting dan isu-isu regulatori yang dikehendaki dalam menjadikan sebuah syarikat kepada awam. Kami terbiasa dalam membantu pihak syarikat untuk disenaraikan di dalam Pertukaran Singapura, serta bursa-bursa lain di persekitaran rantauan. Kami membantu syarikat-syarikat untuk mencapai IPOs, melalui:

 • Syarikat Umum dan pematuhan penyenaraian
 • Tawaran-tawaran Awam
 • Pasaran-pasaran modal dan kerja regulatori

Perkhidmatan Pelaburan Kewangan

Bagi membina suatu perniagaan daripada satu idea kepada satu perusahaan yang berjaya, syarikat-syarikat perlu meningkatkan pembiayaan kewangan. Nanyang Law LLC memiliki kepakaran teknikal dan perundangan, bersama dengan pertalian yang penting, bagi membantu pertubuhan tersebut mendapatkan pembiayaan dalam peringkat-peringkat yang berbeza dalam kitaran pertumbuhan mereka. Pembiayaan perkhidmatan kewangan kami termasuk:

 • Pembentukan dan pembiayaan untuk syrikat-syarikat baru
 • Pengstrukturan semula Modal
 • FEkuiti Pelaburan Swasta
 • Pembiayaan Prokjek
 • Dana dan pengurusan dana

Perkhidmatan Penggabungan Dan Pemerolehan

Dengan cabaran yang baru serta persaingan pertumbuhan, syarikat-syarikat sering memilih untuk mengadakan penggabungan dan pemerolehan, untuk membangun dengan pesat dan memperluaskan perniagaan mereka. Ketekunan wajar Nanyang Law LLC dan pengalaman memainkan peranan yang penting dalam membantu bagi memastikan urus niaga yang berjaya. Perkhidmatan usaha bersama kami termasuk:

 • Percantuman, Pengambilalihan
 • Penyusunan semula korporat
 • Penukaran Entiti
 • Bon dan hutang usaha niaga
 • Tawaran-tawaran Sekuriti
 • Menubuhkan syarikat Usaha sama atau menubuhkan syarikat sampingan baru
 • Belian semula pengurusan dan belian habis