Our Practices

Harta Intelektual dan Amalan Teknologi

Menguruskan, Melindungi, Menguatkuasakan Harta Intelektual Anda

Teknologi baru dan penyelesaian inovatif adalah kunci pemandu ekonomi berasaskan pengetahuan hari ini. Syarikat-syarikat perlu menguruskan harta intelektual mereka (IP), dengan tujuan untuk merealisasikan nilai sepenuhnya dan mengubahnya kepada keadaan produk dan perkhidmatan yang berkomersial. Mereka perlu juga melaksanakan strategi-strategi bagi mengelakkan liabiliti kerana mencabuli hak orang lain IP.

Nanyang Law LLC memiliki satu pasukan Harta Intelektual dan para profesional Teknologi yang berpengalaman dan berdedikasi, yang terdiri daripada barisan peguam dengan kepakaran teknikal, ejen-ejen paten berdaftar dan pakar-pakar teknologi. Kami membantu pelanggan-pelanggan kami menguruskan, melindungi dan menguatkuasakan hak IP mereka, menyediakan satu barisan yang lengkap bagi perkhidmatan IP, termasuk:

Seperkara lagi, Nanyang Law LLC juga menyediakan semua jenis perkhidmatan rentas sempadan Berkaitan IP, menubuhkan pejabat Ipnya sendiri di Malaysia, dan memasuki satu rangkaian jaringan di seluruh dunia yang mantap yang mengaitkan dengan firma-firma perundangan di negara-negara / kawasan-kawasan, yang termasuk Amerika Syarikat, Eropah, China, Australia, New Zealand, India dan Taiwan, ini merupakan beberapa nama  sahaja.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi lelaman ipr@nanyanglaw.com