Our Practices

Urusnaiga Teknologi

Menjadikan industri-industri berteknologi tinggi sentiasa canggih

Nanyang Law LLC menggunakan kepakaran perundangan dan teknikalnya dalam berhadapan dengan cabaran, yang timbul daripada pembangunan teknologi pesat dalam satu konteks rentas sempadan.

Pada masa yang sama, kami mengendalikan isu-isu yang berkaitan, seperti pengurusan harta intelek, cabaran-cabaran kontrak dan perkara-perkara regulatori.

Profesional-profesional kami terlatih dalam pelbagai bidang disiplin, dan kami berdaya untuk memahami dan menghargai perkara yang berkaitan dengan isu-isu teknologi. Kami sangat peka dengan pelbagai lingkungan bidang teknologi, termasuk elektronik, teknologi maklumat, perisian, mekanikal, kimia, petrokimia dan sains kehidupan. Kami telah memberikan nasihat kami kepada usaha niaga baru, perbadanan antarabangsa dan institusi pengajian tinggi.
Justeru kerana kami sering menangani situasi-situasi yang melibatkan pembaharuan yang perintis, peraturan-peraturan yang terkini dan persekitaran yang dinamik, resolusi teknologi kami khususnya adalah untuk membantu menghasilkan keperluan-keperluan yang spesifik.

Hubung kait perkhidmatan teknologi kami termasuk:

  • Perlesenan dan distribusi
  • Pemindahan Teknologi atau pengambilalihan
  • Pengendalaian hak-hak proprietari bagi paten-paten, hak cipta dan tanda dagang
  • Kerjasama R&D

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi lelaman corporate@nanyanglaw.com