1.
Amalan Korporat
dan Komersial
2.
Perkhidmatan
Kesetiausahaan Korporat
3.
Harta Intelektual
dan Amalan Teknologi
WELCOME !

Dinamik, Inovatif, Bersemangat. Ini adalah sifat-sifat yang terdapat pada Nanyang Law LLC, sebuah butik amalan perundangan Singapura yang berkomited dengan sepenuhnya untuk menyediakan perkhidmatan guaman yang berkualiti tinggi kepada pelanggannya. Kami membezakan diri kami dengan cara memiliki satu pemahaman yang baik mengenai keperluan perundangan pelanggan kami, sama ada ianya berkisar sekitar teknologi-teknologi terkini atau penyelesaian perniagaan yang kompleks.


Vission Statements :

Untuk menyediakan perkhidmatan perundangan yang berkualiti dan yang kena pada masanya, yang bersesuaian dengan piawai integriti yang tertinggi dan cemerlang, yang disampaikan dengan secara professional, bertanggungjawab dan dengan cara berorientasikan pelanggan

4.
Nanyang IP Sdn Bhd
5.
Harta Tanah dan
Conveyancing Amalan
6.
Amalan Litigasi Umum Dan
Penyelesaian Pertikaian